Onderwijs op Maat

Mijn kracht ligt in het geven van onderwijs op maat
aan kinderen in de basisschoolleeftijd die op school
of thuis extra ondersteuning nodig hebben
vanwege leer- en/of gedragsproblematiek.


Alle kinderen in Nederland hebben recht op Passend Onderwijs.
Ledith biedt vakkundige begeleiding tijdens en na schooltijd.

Leren weer Leuk maken
Voordat kinderen de hulp krijgen die
zij nodig hebben, gaan ze vaak door een lastige
periode. Door een positieve benadering en
leren op een manier die het beste
past bij elk kind en zijn
talenten kan leren ook
weer leuk worden.
Dat is mijn doel!Edith Hählen


Ledith
Onderwijs op Maat

Tailord Education

Massgeschneiderte Bildung
© ledith 2019